Veritech

Spółka VERITECH powstała w 2007 roku jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie ściśle wyspecjalizowanym oprogramowaniem i dedykowanymi systemami kontrolno-pomiarowymi. Dzięki udziałowi w programie National Instruments Alliance Partner oraz realizacji licznych projektów na potrzeby przemysłu energetycznego, lotniczego i motoryzacyjnego, firma osiągnęła na polskim rynku programistycznym pozycję lidera w zakresie jakości aplikacji tworzonych w środowisku LabVIEW. Nieustanna współpraca z uczelniami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi, a także uzyskanie przez naszych specjalistów certyfikatów: Certified LabVIEW Architect, Certified LabVIEW Developer oraz Certified Professional Instructor to fakty potwierdzające najwyższy poziom świadczonych przez VERITECH usług.

Bogata oferta usług spółki zawiera m.in.:

  • projektowanie i tworzenie oprogramowania w środowisku LabVIEW;
  • opracowywanie kompletnych systemów pomiarowych, w tym: rozwiązań wizyjnych, rozproszonych i mobilnych;
  • dokonywanie analizy i modyfikowanie istniejących aplikacji;
  • prowadzenie szkoleń i konsultacji w zakresie realizacji projektów programistycznych.

 

Pracownicy firmy VERITECH to ludzie młodzi, ambitni, zorientowani na stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i podejmowanie coraz trudniejszych wyzwań zawodowych. Kreatywni i otwarci na innowacyjność – chętnie poszukują nietuzinkowych rozwiązań. Ich pasja owocuje pełnym zaangażowaniem w wykonywanie powierzonych zadań, co przekłada się na najwyższą jakość realizowanych projektów.

Szeroka wiedza i bogate doświadczenie specjalistów, ale także atmosfera wzajemnego zaufania i szacunku, pozytywne relacje interpersonalne oraz sprawny przepływ informacji w obrębie zintegrowanego zespołu firmy sprawiają, iż zadania wszystkich etapów realizacji projektu, niezależnie od stopnia ich skomplikowania, wykonywane są równie profesjonalnie i terminowo.