Laureaci MPPLV 2017

Poznaj zwycięzców tegorocznych Mistrzostw!
Czytaj więcej...

Podsumowanie MPPLV 2014

Trzecia edycja Mistrzostw Polski Programistów LabVIEW już za nami. W sobotę 26 kwietnia br. w nowo wybudowanym budynku Politechniki Wrocławskiej, Strefie Kultury Studenckiej, zjawiła się polska czołówka programistów LabVIEW. Wszyscy w jednym celu - by wyłonić najlepszego!

 

 

Misja Mistrzostw

Mistrzostwa po raz kolejny zostały zorganizowane przez studenckie koło naukowe LabVIEW Fan Group, działające przy Katedrze Metrologii Elektrycznej i Fotonicznej Politechniki Wrocławskiej. Organizatorzy oprócz wyłonienia Najszybszego Programisty LabVIEW w Polsce oraz Studenckiego Mistrza Polski Programistów LabVIEW, postawili sobie za cel umożliwienie uczestnikom Mistrzostw wypromowania się wśród firm i instytucji używających jako narzędzia LabVIEW, promocję graficznego środowiska programistycznego LabVIEW, a także integrację środowiska programistów LabVIEW w Polsce.

 


Olimpiada Studencka

 

Formuła

Podobnie jak w zeszłym roku formuła Mistrzostw była podzielona na Olimpiadę Studencką – część poświęconą studentom ¬– oraz Zmagania Profesjonalistów poświęcone profesjonalnym programistom LabVIEW, dla których zamiana plątaniny przewodów i bloczków na bezbłędny kod to chleb powszedni. Uczestników Zmagań Profesjonalistów wydelegowały takie firmy jak: Diehl Controls, Espotel Poland, Extensa, OptiNav czy Veritech. Natomiast wszyscy studenci chcący wziąć udział w Olimpiadzie musieli zarejestrować się na oficjalnej stronie imprezy – www.mistrzostwa-labview.pl – po czym przejść eliminacje online, które odbyły się na miesiąc przed dniem finałowym tj. 28 marca o godzinie 20:00.

 


Olimpiada Studencka

 

Eliminacje

Podczas eliminacji online udostępniono uczestnikom zestaw 6 zróżnicowanych tematycznie zadań o rożnym poziomie trudności, w tym walidator adresu email czy subVI dodający do siebie dwie tablice, element po elemencie (w którym, w przeciwieństwie do natywnego rozwiązania LabVIEW, tablica wynikowa miała być długości większej z tablic wejściowych). Na rozwiązanie zadań i odesłanie wyników pracy na serwer Mistrzostw każdy z zawodników miał godzinę. Trening zawodników przed eliminacjami przeprowadzono w postaci tzw. Ligi Zadaniowej, która reklamowała Mistrzostwa w pierwszych etapach promocji wydarzenia.

Liga stanowi niepowtarzalną przejażdżkę po LabVIEW przedstawiającą najciekawsze jego elementy. Została ona uruchomiona już po raz drugi, by dać studentom przedsmak Mistrzostw. Dzięki niej mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu programowania w G oraz nauczyć się systematyczności, gdyż zadania pojawiały się co dwa tygodnie (i tyle samo czasu mieli uczestnicy na odesłanie rozwiązań). Do tej części przystąpiło ponad siedemdziesięciu studentów z całej Polski, jednak tylko dwudziestka najlepszych przeszła do finału Olimpiady.

 


Sala wypełniona po brzegi

 

Finał – Święto LabVIEW

Dzień finałowy odbył się w sobotę 26 kwietnia br. we Wrocławiu. Był podzielony na część poranną, zaczynającą się o godzinie 8:00 oraz popołudniową zaczynająca się od sesji seminaryjnej o godzinie 12:00. Całość odbyła się w Strefie Kultury Studenckiej – jedynym tego typu budynku w Polsce przeznaczonym wyłączenie do użytku studentów.

Finał Olimpiady Studenckiej miał miejsce w części porannej. Studenci musieli w dwie godziny rozwiązać test wyboru i napisać prostą aplikację – w tym roku była to symulacja pralki. Zarówno test, jak i aplikacja nawiązywały do egzaminów certyfikujących National Instruments tj. egzaminu Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD) oraz Certified LabVIEW Developer (CLD).

Prace zawodników sprawdzane były przez znakomitych jurorów, wśród nich byli trzej posiadacze Certified LabVIEW Architect w tym jeden LabVIEW Champion, pan dr inż. Piotr Maj, dwaj wrocławscy instruktorzy LabVIEW Academy, pan dr inż. Janusz Pękala oraz dr Radosław Wasielewski jak również pracownik firmy National Instruments pan Maciej Antonik. Szefem komisji oceniającej był pan mgr inż. Bartosz Czaban.

Quiz, czyli co jak miałem zły dzień podczas eliminacji…

W czasie gdy część studentów próbowała swoich sił w Olimpiadzie, pozostali goście mogli wziąć udział w egzaminie CLAD lub wysłuchać prezentacji studenckiego koła naukowego MOS, dobrze znanego z projektu P.I.W.O. oraz studenckiego koła naukowego LabVIEW Fan Group organizatora Mistrzostw. Prezentację przedstawił również partner techniczny Mistrzostw firma Infomex.

Nowym elementem Mistrzostw była zabawa z publicznością w postaci Quizu, który odbył się w porannej części dnia finałowego. W Quizie każdy student, któremu nie poszło podczas eliminacji mógł udowodnić, że jego wcześniejsze niepowodzenie było jedynie wypadkiem przy pracy. W tej części wylosowano spośród publiczności 10 osób (gdzie pierwszeństwo miały osoby z listy rezerwowej Olimpiady). Osoby te musiały przejść 5 rund, w których do rozwiązania były zadania testowe nawiązujące do egzaminu CLAD. Na każdą rundę przeznaczone było 5 minut. Dwie osoby, z największą ilością punktów, przechodziły do finału Quizu. Ten nawiązywał z kolei do finału Zmagań Profesjonalistów, w którym uczestnicy musieli w bardzo krótkim czasie napisać prosty VI według podanej specyfikacji.

 


Rywalizacja, zabawa i edukacja – Quiz dla publiczności

 

W czasie, w którym dziesięciu zawodników sprawdzało się na scenie, odbywała się osobna zabawa dla publiczności, w której zadawano proste pytania dotyczące LabVIEW. Pierwszą nagrodą w Quizie był zestaw demonstracyjny YRDKRX62N z procesorem Renesas, ufundowany przez firmę Glyn. Dodatkowo można było wygrać między innymi zegarki TI EZ-430 Chronos ufundowane przez firmę Texas Intstruments.

Prezentacje, ponieważ Mistrzostwa to nie tylko rywalizacja…

Część popołudniową otworzył Patron Honorowy Mistrzostw prof. dr hab. inż. Janusz Mroczka, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. W sesji seminaryjnej można było wysłuchać między innymi prezentacji pana Marcina Chruściela z Test & Measurement Solutions dotyczącej praktycznych zastosowaniach platformy NI myRIO, wysłuchać rad pana Tomasza Kachnica z National Instruments dotyczących prowadzenia ścieżki kariery, dowiedzieć się o sposobach komunikacji w LabVIEW z bardzo interesującej prezentacji pana Bogdana Iwińskiego z firmy Veritech lub dowiedzieć się z prezentacji pana Arkadiusza Lizonia, jak wykorzystywane jest LabVIEW w firmie WABCO. Bardzo ciekawą prezentację zaprezentował również pan Michał Maciejewski, który opowiedział o ośrodku badawczym CERN.

 


Arkadiusz Lizoń z prezentacją „Aplikacje w WABCO”

 

W przerwach każdy z gości mógł zapoznać się z ofertą firm partnerskich Mistrzostw przy ich stoiskach. Efektem rozmów z przedstawicielami firm były porozumienia w sprawie praktyk i pracy dla studentów.

 

 

Wyniki Olimpiady Studenckiej

Po przerwie obiadowej wyróżniono wszystkich uczestników finału Olimpiady Studenckiej i przedstawiono ich sylwetki zgromadzonej publiczności. Wyłoniono 6 najlepszych zawodników: miejsce I i tytuł Studenckiego Mistrza Polski 2014 przypadł panu Markowi Wodzińskiemu, miejsce II zdobył pan Rafał Pasiut, miejsce III – pan Mateusz Dziewior, miejsce IV – pan Krystian Teliżyn, miejsce V – pan Łukasz Kwiatkowski, miejsce VI – pani Anna Kozioł. Dwóch najlepszych studentów dołączyło do grona zawodników Zmagań Profesjonalistów. Do wygrania w Olimpiadzie były między innymi: najnowsze dziecko National Instruments NI myRIO zawierający, w pełni programowalny system SoC Zynq firmy Xilinx, który łączy w sobie dwurdzeniowy procesor ARM Cortex-A9 oraz bezpośrednio programowalną macierz bramek FPGA z ponad 28 tysiącami programowalnych komórek logicznych, NI myDAQ (przenośne urządzenie pomiarowe) czy NI USB-6008 – urządzenie do akwizycji danych.

 


Finaliści Olimpiady Studenckiej

 

 


Wręczenie nagrody dla Studenckiego Mistrza Polski Programistów LabVIEW 2014

 

Zmagania Profesjonalistów, czyli kto jest najszybszy w Polsce…

Formuła Zmagań Profesjonalistów nie różniła się bardzo od zeszłorocznej. Ponownie wszyscy zawodnicy musieli napisać proste programiki określone w specyfikacji w czasie nie dłuższym niż pięć minut. Czasy zawodników były sumowane i do kolejnych etapów przechodzi Ci, którzy wykonali zadania najszybciej. Do rejestrowania czasów zastosowano nowy system „grzybków”, przy pomocy którego zawodnicy informowali sędziów o zakończeniu swojej pracy. System okazał się bardzo przydatny, gdyż różnice w czasach zawodników wynosiły nieraz nawet ułamki sekund, co nie powinno dziwić, gdyż w końcu zawody miały wyłonić najszybszego.

 


Zmagania Profesjonalistów

 

Zawodnicy rozwiązywali zadnia siedząc na dużej scenie, natomiast ich pracę można było oglądać na dwóch kilkumetrowych ekranach projekcyjnych. Komentarzem uraczył publiczność opiekun koła LabVIEW Fan Group oraz członek jury pan doc. dr inż. Janusz Pękala.

Wśród zadań znalazły się takie, w których zawodnicy mogli wykazać się dogłębną znajomością środowiska LabVIEW. Do zadań należało między innymi sprawdzenie, czy podana liczba jest pierwsza lub generacja macierzy Hilberta. Kruczek w tych dwóch zadaniach polegał na tym, że środowisko dostarcza gotowych rozwiązań do ich realizacji. Nie wszyscy jednak mieli tego świadomość. Zwycięzca Zmagań Profesjonalistów wykazał się jednak sprytem i wykorzystał w pełni możliwości LabVIEW, generując wspomnianą macierz.

Odbyły się trzy rundy. Po pierwszej na scenie zostało sześciu zawodników. Po drugiej o tytuł walczyło już tylko trzech. Do finału nie zakwalifikował się zeszłoroczny mistrz, przedstawiciel firmy Veritech pan Piotr Demski. Honoru firmy bronił za to pan Mateusz Mikulski i wraz z panem Sebastianem Staszyńskim z firmy Diehl Controls oraz panem Andrzejem Grzendą z firmy Extensa stanowili finałową trójkę. Walka była zacięta i wszystko wskazywało na pewne zwycięstwo Extensy, jednak potknięcie pana Grzendy w ostatniej rundzie doprowadziło do wysunięcia na prowadzenie pana Staszyńskiego i to jemu ostatecznie wręczono tytuł Najszybszego Programisty LabVIEW w Polsce 2014. Trzecie miejsce zajął pan Mateusz Mikulski. Nagrodą główną był pobyt dla dwojga w wybranym hotelu sieci Gołębiewski (all inclusive).

 


Trójka najszybszych programistów LabVIEW w Polsce od lewej: Sebastian Staszyński, Andrzej Grzenda i Mateusz Mikulski

 

Co z przyszłymi edycjami?

Na Mistrzostwa Polski Programistów LabVIEW 2014 przybyło łącznie 150 osób. Ponad pół roku pracy koordynatorów projektu (Radosława Malca i Michał Bieńkowskiego) oraz pozostałych organizatorów zaowocowało wydarzeniem, które prawdopodobnie zapadnie pozytywnie w pamięć wielu osobom związanym ze środowiskiem LabVIEW.

Podziękowania należą się członkom jury za ogromny wysiłek włożony w ocenę prac zawodników, jak również firmom, których wsparcie było nie do przecenienia: Partnerowi Strategicznemu firmie National Instruments, Partnerowi Technicznemu firmie Infomex, Złotemu Sponsorowi firmie Veritech, Sponsorom Srebrnym firmie WABCO oraz Test & Measurement Solutions, jak również pozostałym firmom: Allcomp, Diehl Controls, Espotel Poland, Glyn oraz OptiNav. Oczywiście podziękowania należą się przede wszystkim zawodnikom, gdyż bez nich Mistrzostwa nie mogłyby istnieć.

 


Podziękowanie dla członka jury, LabVIEW Championa, pana dr inż. Piotra Maja

 

Mamy nadzieję, że kolejne edycje małego święta LabVIEW odznaczać się będą równie dużym progresem co tegoroczne Mistrzostwa. Już teraz powstaje grupa, która wraz z końcem wakacji rozpoczną przygotowania do czwartej edycji Mistrzostw, zatem już dziś można rozpocząć trening do kolejnej edycji, zarówno w pracy, jak i na uczelni. Zapraszamy za rok!

 


Podziękowanie dla Partnera Technicznego Mistrzostw firmy Infomex

 

Fot. Anna Kowalczyk, Jakub Barański

LabVIEW, National Instruments, NI i ni.com są zastrzeżonymi znakami firmowymi National Instruments.